CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

1 | 2 | 3 | 4

Programi učenja stranih jezika za odrasle

3

Ciljevi programa:

Cilj nastave stranih jezika je razvijanje komunikacijskih kompetencija, tj. osposobljavanje polaznika za prikladnu komunikaciju na stranom jeziku u raznim situacijama: u strano-jezičnoj sredini, u vlastitoj zemlji sa stranim govornicima, na multinacionalnim skupovima i u drugim situacijama u kojima se moraju služiti stranim jezikom. To znači omogućiti polaznicima postizanje jezične kompetencije u svim jezičnim vještinama: slušanju, čitanju, govornoj interakciji, govornoj produkciji i pisanju. Pritom se kod polaznika razvija razumijevanje i prihvaćanje novih i drukčijih kultura –interkulturna kompetencija i tolerancija – ali i svijest o vlastitoj kulturi. Sveučilište u Slavonskom Brodu provodi programe učenja stranih jezika sukladno važećem Pravilniku o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih. Također, cilj edukacije nije samo da naučite strani jezik, nego da se upoznate i s kulturom i običajima u zemlji čiji jezik učite, kao i da naglasimo vaše mogućnosti u komunikaciji na stranom jeziku. Pomoći ćemo Vam da lakše shvatite korisne sadržaje na internetu, stranim televizijskim programima ili novinama, stručnu i izvornu literaturu na stranom jeziku, riječi pjesama, sadržaj filmova...

Opis programa:

Sveučilište u Slavonskom Brodu trenutno ima dostupne sljedeće programe učenja stranih jezika:

Njemacki

Engleski opći jezika A1, A2, B1 i B2 stupnja,

Engleski poslovni jezik A1, A2, B1 i B2 stupnja,

Njemacki

Njemački opći jezik A1, A2, B1 i B2 stupnja,

Njemački poslovni jezik A1, A2, B1 i B2 stupnja,

 

Naše nastavne programe karakterizira:

  • • suradnja s motiviranim i kvalificiranim profesorima spremnim na nove ideje i Vaše prijedloge za poboljšanje nastavnog procesa
  • • nastavni programi koji obrađuju aktualne teme
  • • interaktivna nastava koja će Vas potaknuti da steknete samopouzdanje pri komunikaciji na stranom jeziku, a da se pritom i dobro zabavite
  • • korištenje multimedije i izvornih sadržaja na nastavi (PowerPoint prezentacije, pjesme, filmovi, novine, knjige, internet itd.)
  • • Svjedodžba o znanju pojedinog stupnja stranog jezika prema CEFR-u (europski referentni okvir opisuje jezičnu kompetenciju na šest razina):

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

osnovno služenje jezikom

A1: Kandidat razumije i koristi poznate, svakodnevne izraze i posve jednostavne rečenice. Znade predstaviti sebe i druge, i drugim ljudima postavljati pitanja o njihovoj osobi te odgovarati na pitanja takve vrste. Može se sporazumjeti na jednostavan način, ako poslovni partneri/ce govore polagano i razgovjetno i ako su spremni pomoći.

A2:  Kandidat razumije česte izraze koji su u svezi s područjima od posve neposredna značenja (npr. informacije o osobi, o radu). U jednostavnim, rutinskim situacijama može se sporazumijevati kada su posrijedi poznate stvari. Jednostavnim riječima može opisati svoje podrijetlo i naobrazbu, direktnu okolinu i stvari u svezi s neposrednim potrebama.

samostalno služenje jezikom

B1:  Kandidat razumije glavne točke, ako se upotrebljava jasan standardni jezik i ako se radi o poznatim stvarima s posla, iz škole, slobodnog vremena itd. Može se snaći u većini situacija u kojima se u području jezika nađe prigodom putovanja. Može se jednostavno i suvislo izražavati o poznatim temama i područjima za koja je zainteresiran.

B2: Kandidat shvaća glavne sadržaje složenih tekstova uz konkretne i apstraktne teme; u svom specijalnom području razumije i stručne diskusije. Može se spontano i tečno izražavati, tako da je bez većih napora obostrano moguć normalan razgovor s osobama kojima je jezik razgovora materinski jezik. Može se jasno i detaljno izražavati o širokom spektru tema.  

 Programi su verificirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, po uspješno završetku izdaje se službeno Uvjerenje sa pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Nastavni plan:

Rb.

Nastavna cjelina

Broj sati

Ukupno

M1

M2

M3

M4

1.

Program učenja općeg ili poslovnog stranog jezika A1 stupnja

70

70

   

140

2.

Program učenja općeg ili poslovnog stranog jezika A2 stupnja

70

70

   

140

3.

Program učenja općeg ili poslovnog stranog jezika B1 stupnja

70

70

70

70

280

4.

Program učenja općeg ili poslovnog stranog jezika B2 stupnja

70

70

   

140

M1 –modul 1       M2 – modul 2       M3 – modul 3       M4 – modul 4

 

Ovaj web site koristi kolačiće („cookies“) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda ove stranice slažete se s korištenjem kolačića.