CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

1 | 2 | 3 | 4

Program usavršavanja za poslove JAVA programera

Java

Ciljevi i opis programa:

Cilj edukacije je polaznike upoznati sa sintaksom, semantikom i leksikom programskog jezika JAVA kroz temeljne primjere. Riječ je o programskom jeziku koji se upotrebljava za razvoj širokog raspona računalnih aplikacija. Od programa koji se izvršavaju na osobnim računalima, preko web-aplikacija pa do programa koji se izvršavaju na mobilnim uređajima. Za obrazovanje polaznika osigurana je suvremeno opremljena računalna učionica sa svom potrebnom opremom. Ovaj program izobrazbe omogućava odličan ulaz u svijet profesionalnog razvoja aplikacija korištenjem Java tehnologije. Objašnjavaju se osnovna svojstva objektno orijentiranog (OO) koncepta programiranja, Java programskog jezika i općenita znanja o Java platformi i tehnologiji. Program predstavlja dobru pripremu za polaganje certifikata Sun Certified Java Progammer - SCJP. Navedeni certifikat daje svjetski priznatu potvrdu o stečenom znanju

Java programski jezik već je pet godina najkorišteniji i najpopularniji programski jezik. Sa skoro 2 desetljeća svoje povijesti, Java ima široko područje upotrebe.  Biti programer danas znači otvoriti vrata za ulaz u uznapredovalo i sve brže rastuće tržište IT tehnologija u Svijetu, znači raditi na izazovnim zadatcima kreiranja novih proizvoda i procesa. Iako je put do profesionalnog programera dug, kao i svaki drugi posao koji zahtjeva određeni praktični rad, ali savladavanje osnovnih principa i ulazak u svijet programiranja može biti podosta elegantan uz dobar početak. Radna mjesta gdje programer može raditi su raznolika. Bilo koje veće poduzeće koje posjeduje informatičku službu ima potrebu za osobom koja će održavati ili kreirati nove aplikacije. Prvenstveno su to banke, osiguravajuće kuće, investicijske kuće, telekomunikacijske tvrtke itd

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa polaznik će:

 1. Navesti i objasniti osnovne elemente mobilne aplikacije za Android mobilnu platformu i pripremiti razvojno okruženje za razvoj Android aplikacije.
 2. Implementirati i pokrenuti vlastitu Android aplikaciju.
 3. Objasniti i primijeniti osnovne mehanizme objektno orijentiranog programiranja: polimorfizam, enkapsulacija i nasljeđivanje, u Java programskom okruženju
 4. Prepoznati i primijeniti postojeće elemente Java programskog jezika u stvaranju novih računalnih aplikacija
 5. Primijeniti elementarne alate nužne za stvaranje računalnih programa u Java programskom jeziku odnosno distribuciju programa.
 6. Upoznati se sa integriranim razvojnim sučeljem kao osnovnim alatom koji se koristi u razvoju java računalnih programa (npr: Eclipse, Netbeans ili JDEveloper...)
 7. Pripremiti i pokrenuti mehanizam za automatsko testiranje dijelova složenog Java programa
 8. Pripremiti i pokrenuti mehanizam za automatsko dokumentiranje izvršnog koda programa
 9. Složiti distribuirane aplikacije pomoću tehnologije Servlet/JSP..

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, po uspješno završetku izdaje se službeno Uvjerenje sa pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Trajanje programa i način izvođenja:

Nastavni plan i program usavršavanja organizira se redovitom nastavom u trajanju od 154 sata organiziranih u 5 nastavnih cjelina.

Prva cjelina uvodi polaznike u konkretan primjer primjene Java programskog jezika. Opisuje osnovne pojmove vezane za Android platformu i aplikacije koje se izvršavaju na istoj. Opisuje pripremu razvojne okoline vezano za nužne alate za razvoj. Pokazuje polazniku primjenu Java programskog jezika.

Druga cjelina opisuje elementarne pojmove vezane za razvoj računalnih programa. Govori o pripremanju radne okoline na osobnom računalu, i opisuje osnovne primjere programa složenog pomoću Java programskog jezika. Definiraju se pojmovi: razred, metoda, varijabla i tipovi iste, kontrola toka, rad sa tekstom, datumom, te definiranje sučelja.

Treća cjelina opisuje pojam objektno orijentiranog programiranja, sastavnice te osnovne mehanizme koji se koriste pri objektno orijentiranom programiranju. Zatim se opisuje način izvršavanja programa u više razdvojenih dretvi tj. izvršnih niti ;mehanizam za obradu grešaka i vrste grešaka; rad sa grupama java objekata; slaganja grafičkog sučelja programa.

Četvrta cjelina obrađuje mehanizam spajanja java aplikacije na bazu podataka, dohvat podataka iz baze, prikaz i izmjenu istih;  priprema polaznika za slaganje java usluga dostupnih preko interneta; potrebne komponente za omogućavanje mrežnih usluga; konfiguraciju razvojne okoline; mehanizme čuvanja verzija izvornog koda i automatskog generiranja tehničke dokumentacije izvornog koda.

Peta cjelina obuhvaća osnove zaštite na radu na poslovima JAVA programera/ke.

Program se izvodi redovitom nastavom od čega su 52 sata predavanja i 102 sata vježbe. Okosnica nastavnog programa su vježbe koje se izvode na umreženim računalima. Tijekom svake cjeline polažu se ispiti putem računala kojima se provjerava napredak polaznika. Predavač s polaznicima analizira pogreške.

U okviru ovog programa, voditelj programa – predavač, zavisno o psihofizičkim sposobnostima i motivaciji polaznika – edukacijskih skupina kombinira frontalni (skupni) pristup s uobičajenim individualnim pristupom u provedbi.

Nastavni plan:

Rb.

Nastavna cjelina

Broj sati

Ukupno

T

V

1.

Primjenjena Java: Android mobilna platforma - Brzi razvoj aplikacija

9

16

25

2.

Programski jezik Java – radno okruženje i elementarna sintaksa programskog jezika. Mehanizmi objektno orijentiranog programiranja.

14

26

40

3.

Grafičko sučelje, pristup datotečnom sustavu i višenitni rad

12

28

40

4.

Pristup bazama podataka. Java programski jezik u distribuiranim mrežnim servisima.

15

30

45

5.

Zaštita na radu

2

2

4

UKUPNO

52

102

154

V – vježbe       T – teorijska nastava

Uvjeti upisa

U program usavršavanja mogu se upisati:

 • polaznici koji su prethodno završili srednju školu računalnog, tehničkog, telekomunikacijskog ili grafičkog usmjerenja (računalni tehničar, tehničar za računalstvo, tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom; web dizajner; tehničar za telekomunikacije, svi smjerovi srednje informatičke škole). Također, u program se mogu upisati i polaznici  koji su završili višu/visoku školu u području informatike ili računalstva (elektrotehnički fakultet smjer računalstvo ili telekomunikacije, fakultet informatike i organizacije, visoka škola za primijenjeno računalstvo).
 • polaznici sa minimalno završenom srednjom školom koji su prethodno položili jedan od sljedećih programa: ECDL operater, računalni operater, sistem administrator, računalni administrator, server administrator, telekomunikacijski administrator.
 • polaznici koji su završili minimalno srednju školu, a stekli su prethodno iskustvo na radnom mjestu, obavljajući aktivnosti: održavanja računala i računalne opreme, servisiranje računala, servisiranje računalnih mreža, rad na programskim aplikacijama, rad sa bazama podataka, rad na serverima, programiranje računalnih aplikacija što mogu dokazati potvrdom poslodavca ili
 • polaznici koji su završili minimalno srednju školu, a stekli su informalno znanje u području informatike, računalstva ili telekomunikacija dovoljne razine prihvaćenosti za upis i savladavanje programa
Ovaj web site koristi kolačiće („cookies“) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda ove stranice slažete se s korištenjem kolačića.