CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

SVEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU

1 | 2 | 3 | 4

Program usavršavanja za poslove administratora za računalne mreže

Ciljevi programa:

Kroz jasne i primijenjene ciljeve kako instalirati, upravljati i održavati mreže, svrha programa je razviti vještine u implementaciji i održavanju računalnih mreža. Jednako tako, program pomaže polaznicima da se pripreme za kontinuiranu edukaciju i profesionalnu karijeru u IT području.

Akademija mrežnih tehnologija u sklopu Veleučilišta u Slavonskom Brodu radi po CCNA nastavnom programu, koji je dakako najrasprostranjeniji i najpopularniji. Postoji mogućnost pokretanja

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

Polaznik će:

 1. održavati, konfigurirati, povezivati, dizajnirati i projektirati male i srednje velike mreže računala;
 2. adresirati, podijeliti, raspodijeliti, postaviti i pridijeliti pravilan adresni prostor IP adresa mrežnim uređajima
 3. prepoznati, instalirati, priključiti, konfigurirati, postaviti mrežni preklopnik i mrežni usmjernik
 4. uspostaviti, podesiti i održavati vezu udaljenih računalnih sustava
 5. instalirati, postaviti, konfigurirati te koristiti mrežnu programsku podršku, mrežne operacijske sustave te dodatne aplikacije nužne za osnovne funkcionalnosti mreža računala
 6. koristiti, podesiti, instalirati, postaviti, konfigurirati, ispraviti greške u postavkama te isključiti referentne mrežne protokole na mrežnim uređajima;
 7. rabiti razne metode praćenja mrežnog prometa;
 8. analizirati mrežne podatke;
 9. identificirati, locirati i otkloniti probleme u radu mrežnog sklopovlja i mrežnih aplikacija;
 10. prepoznati sigurnosne rizike, koristiti metode detekcije ranjivosti te implementirati sigurnosna rješenja;
 11. nadograđivati već postojeću mrežu i prateću infrastrukturu s novim mrežnim elementima.

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, po uspješno završetku izdaje se službeno Uvjerenje sa pravom upisa u e-radnu knjižicu.

Tijekom radionice polaznici će kroz praktične vježbe:

-              savladati vještinu izrade projekata (logičkih matrica nužnih za izradu EU projekata)

-              upoznati se sa svim dijelovima Prijavnog obrasca (Application form)

-              izraditi nacrt vlastitog projektnog prijedloga

Trajanje programa i način izvođenja:

Program je zamišljen da traje 280 školskih sati, te je konceptualno podijeljen na četiri veće cjeline po 70 školskih sati. Prva cjelina uvodi polaznike u svijet mreža te je dobra teoretska podloga za slijedeće tri cjeline. U tom poglavlju naglasak je na uspješnom svladavanju fundamentalnih pojmova te fundamentalnih vještina rada na mrežnoj opremi. Druga cjelina fokusirana je u teoretsko i praktično razumijevanje mrežnih usmjernika, treća se bavi mrežnim preklopnicima, a posljednja cjelina obrađuje tehnologiju mrežnog spajanja udaljenih lokacija. 

Program uključuje izvedbu teorijske nastave i vježbi u istom omjeru 50:50.

Program se izvodi redovitom nastavom, a realizacija vježbi zahtjeva posebno uređen računalni laboratorij s namjenskom mrežnom opremom.

Osim redovite nastave (280 šk. sati), polaznicima će se, kao pomoć u procesu savladavanja sadržaja, zadavati aktivnosti i vježbe koje će trebati raditi od kuće.

Uz skup raznih aktivnosti i vježbi polaznicima će biti omogućen pristup posebno dizajnirane LMS platforme (učenje na daljinu), a predavaču je na taj način omogućeno promptno praćenje rezultata napredovanja pojedinog polaznika.

Iako polaznici kroz redovitu nastavu u potpunosti mogu savladati program, poželjno bi bilo da svaki polaznik kod kuće ima osobno računalo radi vježbe i boljeg utvrđivanja gradiva. Isto tako, polaznicima će tokom programa biti omogućen pristup namjenskoj opremi na njihov zahtjev

Nastavni plan:

Rb.

Nastavna cjelina

Broj sati

Ukupno

T

V

1.

Osnove mrežnih tehnologija

40

30

70

2.

Koncepti i protokoli računalnih usmjernika

35

35

70

3.

Osnove mrežnih preklopnika lokalnih i bežičnih mreža

35

35

70

4.

Rad s mrežnim tehnologijama za povezivanje razdvojenih tj. udaljenih lokalnih mreža.

30

40

80

UKUPNO

140

140

280

V – vježbe       T – teorijska nastava

Ovaj web site koristi kolačiće („cookies“) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda ove stranice slažete se s korištenjem kolačića.